Czy polska Konstytucja nie zabrania małżeństw osób tej samej płci?

Zdaniem konstytucjonalistów, na przykład prof. Ewy Łętowskiej – nie. Zbiór wymieniony w artykule 18 nie jest zamknięty. Warto pamiętać, że poza małżeństwem jako szczególnie chronione przez państwo wymienione są też rodzicielstwo i macierzyństwo. Pary osób tej samej płci już teraz są rodzicami, mimo to nie są chronione.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
kontakt@mnw.org.pl