Dlaczego nie po prostu związki partnerskie?

Związek związkowi nierówny. W polskim Sejmie składane były różne ustawy o związkach partnerskich – część z nich obejmowała prawie wszystkie zabezpieczenia i prawa, które posiadają małżeństwa, a część z nich nie dawała nic ponad to, co przysługuje wspólnikom zakładającym spółkę cywilną. Dlatego równość małżeńska jest tak ważna – to nie wielka niewiadoma, tylko komplet konkretnych praw i obowiązków, które przysługują małżeństwom.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
kontakt@mnw.org.pl