Jak to wygląda w Europie i na świecie?

Równość małżeńska obowiązuje w 34 krajach na świecie. Kolejne 3 kraje nie udzielają ślubów parom osób tej samej płci, ale uznają te zawarte za granicą. W Europie równość małżeńska działa w 16 krajach, a kolejnych 20 posiada instytucję związku partnerskiego. Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązuje kraje Rady Europy do uznawania związków partnerskich i małżeńskich zawartych w krajach, w których jest to możliwe. Niestety, nie wszystkie kraje stosują się do tego wymogu.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
kontakt@mnw.org.pl