O co chodzi z równością małżeńską i równością wszystkich rodzin?

Równość małżeńska to możliwość wzięcia ślubu cywilnego bez względu na płeć małżonków. Równość małżeńska oznacza, że wszystkie rodziny są równe wobec prawa, bo nie ma lepszej i gorszej miłości.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
kontakt@mnw.org.pl