Kategorie
Bez kategorii

O co chodzi z równością małżeńską i równością wszystkich rodzin?

Równość małżeńska to możliwość wzięcia ślubu cywilnego bez względu na płeć małżonków. Równość małżeńska oznacza, że wszystkie rodziny są równe wobec prawa, bo nie ma lepszej i gorszej miłości.

Kategorie
Bez kategorii

Czy polska Konstytucja nie zabrania małżeństw osób tej samej płci?

Zdaniem konstytucjonalistów, na przykład prof. Ewy Łętowskiej – nie. Zbiór wymieniony w artykule 18 nie jest zamknięty. Warto pamiętać, że poza małżeństwem jako szczególnie chronione przez państwo wymienione są też rodzicielstwo i macierzyństwo. Pary osób tej samej płci już teraz są rodzicami, mimo to nie są chronione.

Kategorie
Bez kategorii

Dlaczego nie po prostu związki partnerskie?

Związek związkowi nierówny. W polskim Sejmie składane były różne ustawy o związkach partnerskich – część z nich obejmowała prawie wszystkie zabezpieczenia i prawa, które posiadają małżeństwa, a część z nich nie dawała nic ponad to, co przysługuje wspólnikom zakładającym spółkę cywilną. Dlatego równość małżeńska jest tak ważna – to nie wielka niewiadoma, tylko komplet konkretnych praw i obowiązków, które przysługują małżeństwom.

Kategorie
Bez kategorii

Jak to wygląda w Europie i na świecie?

Równość małżeńska obowiązuje w 34 krajach na świecie. Kolejne 3 kraje nie udzielają ślubów parom osób tej samej płci, ale uznają te zawarte za granicą. W Europie równość małżeńska działa w 16 krajach, a kolejnych 20 posiada instytucję związku partnerskiego. Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązuje kraje Rady Europy do uznawania związków partnerskich i małżeńskich zawartych w krajach, w których jest to możliwe. Niestety, nie wszystkie kraje stosują się do tego wymogu.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
kontakt@mnw.org.pl